Burn-out coaching

Volgens dit artikel in de Tijd is het aantal werknemers dat ziek thuiszit met een burn-out in drie jaar met 66 procent toegenomen. Wie een burn-out heeft, blijft bovendien almaar vaker langdurig thuis.

Meer en meer worden we gevraagd om medewerkers te coachen die tegen hun grenzen aanlopen, of die terugkeren uit een burn-out.

Eigenlijk zouden we het de-stress of post burn-out coaching moeten noemen. We coachen immers preventief. Om te vermijden dat medewerkers uitvallen. En we doen aan reïntegratie coaching. Bij de heropstart na een periode van burn-out.


Onze aanpak

Wij coachen in organisaties. We hebben immers gemerkt dat de rol van de leidinggevende belangrijk is bij preventie en heropstart.

Professionals en managers die tegen een burn-out aanlopen, kampen vaak met onterechte schuldgevoelens. Wanneer ze merken dat ze worden begrepen door hun leidinggevende, bevordert dat het proces enorm.

Bovendien merken we dat leidinggevende graag betrokken worden. Ze zitten immers zelf met vragen. Hoe kan ik mijn medewerker ondersteunen? Wat kan ik doen om dit proces te bevorderen? Wat niet? Hoe herken ik de symptomen? Hoe reageer ik dan best?


White Circus coacht op overtuigingen

Het zijn steeds zeer geëngageerde, plichtbewuste en gedreven medewerkers die tegen grenzen aanlopen. Wat hen drijft, is passie voor de job, klantgerichtheid, perfectionisme, het goed willen doen, het beste van zichzelf geven etc. Aan deze waarden raken we niet, het zijn prima waarden. Alleen is de vertaling in gedrag ergens onderweg in overdrive gegaan.

Achterliggende overtuigingen die vaak terugkomen:

  • be perfect: ik moet excelleren. Ik mag geen fouten maken
  • please others: ik moet altijd iedereen tevreden stellen. Ik mag nooit nee zeggen
  • be strong: ik moet sterk zijn en tonen dat ik tegen alles opgewassen ben
  • work hard: ik moet altijd hard werken. Ik gun mezelf geen rust

Deze overtuigingen hebben hen gebracht waar ze vandaag staan; vaak in interessante jobs met veel verantwoordelijkheid . Maar wanneer ze tegen hun grenzen aanlopen, krijgen ze tunnelvisie, net als een Formule 1 piloot die nog maar één doel voor ogen heeft.

Als coach helpen we mensen uit deze tunnelvisie te stappen en terug een breder perspectief te zien. We onderzoeken samen welke overtuigingen aan de basis liggen, en helpen om zaken opnieuw in het juiste perspectief te zien.

Burn-out coaching

Burn-out coaching praktisch

We starten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hoofddoelstelling van de coaching afgesproken.

Tijdens individuele sessies werken we met subdoelen. Aan het einde van de sessie bekijken we samen in welke mate dit subdoel bereikt is, en spreken we een actieplan af. Dit kan heel miniem zijn, stap voor stap is de enige weg vooruit.

Na 3 à 5 individuele sessies, organiseren we een feedback moment tussen coachee en leidinggevende, door ons gefaciliteerd. Zoals gezegd bevordert dit het proces, en de relatie tussen beiden.

Vertrouwen is hierbij cruciaal. De medewerker bepaalt de inhoud van het gesprek. Onze ervaring leert dat dit doorgaans leidt tot zeer open conversaties, maar opnieuw, het is de coachee die de dans leidt.


Leiderschap

Met onze aanpak reiken we leidinggevenden en medewerkers handvaten aan om weerbaarheid te bevorderen. Vertrouwen, durven kwetsbaar zijn en open communicatie zijn basiselementen voor een gezondere samenwerking. Elementen die ook in ons leiderschapsprogramma terugkomen.Burn-out coaching

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x