Leiderschap

Je medewerkers ontwikkelen in leiderschap

Leiderschap heeft een grote invloed op de betrokkenheid en motivatie van medewerkers.

Goede leiders inspireren, motiveren, geven vertrouwen en creëren een klimaat waarin mensen zichzelf kunnen zijn en het beste van zichzelf kunnen geven. Ze zijn sterk in het duidelijk maken van verwachtingen, en in het geven van feedback. Om dat te kunnen, is een gezonde dosis zelfkennis noodzakelijk.

Terecht willen vele organisaties de leiderschapskwaliteiten van hun huidige en toekomstige leidinggevenden ontwikkelen. Zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van (toekomstige) leiders, is zorgen voor de fundamenten en de toekomst van de organisatie. Bovendien is het ontwikkelen van talentvolle medewerkers een belangrijke hefboom voor werkgeluk en retentie, en is investeren in leiderschap in de huidige arbeidsmarkt omstandigheden geen overbodige luxe

Om aan die behoefte tegemoet te komen hebben we een leiderschapsprogramma ontwikkeld.

Op een zeer interactieve en in een zeer coachende stijl komen de verschillende aspecten van leiderschap aan bod.

Het programma is modulair opgebouwd. Organisaties kunnen keuzes maken in de modules of het gewicht ervan en het programma eventueel aanvullen met eigen inbreng, zoals de bedrijfsstrategie of het eigen evaluatieproces.

Deelnemers worden aan het begin van het programma ook uitgenodigd om een aantal ontwikkelingspunten te kiezen en krijgen, als de organisatie daarvoor kiest, begeleiding van een business coach tijdens en na het programma.

Modulair leiderschapsprogramma

leiderschap building blocks traject

  • In de inleidende module nodigen we deelnemers uit om na te denken over leiderschap. Welke leider willen ze zijn? Wat zijn hun persoonlijke uitdagingen daarbij?
  • Leiderschap begint bij zelfleiderschap en een goed zelfinzicht. Wie ben ik? Wat zijn mijn sterktes en valkuilen? Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Deelnemers krijgen een uitgebreid Insights Discovery rapport. We werken ook met het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman. Tijdens een boeiende waardenworkshop ontdekken deelnemers wat ze echt belangrijk vinden.
  • Communicatie is een basiscompetentie voor iedereen, en bij uitstek voor leiders. In de module communicatie gaan we hier uitgebreid op in: wat is effectieve communicatie? Wat is actief luisteren en hoe leer je dit? We staan ook even specifiek stil bij e-mail communicatie. We kijken ook hoe Insights kan ingezet worden om beter te communiceren en een beter inzicht te krijgen in de eigen communicatiestijl.

  • Het grootste blok in het programma is de module people management (leading others). Deelnemers leren hun leiderschapstijl aanpassen aan de omstandigheden (situational leadership), en de verschillende leiderschapstijlen van elk Insights persoonlijkheid. Ze leren wat mensen drijft en motiveert, waarbij we inspiratie zoeken bij onder meer Simon Sinek en Daniel Pink. We staan daarbij ook stil bij teamleiderschap (Lencioni), de impact van kwetsbaar leiderschap en de do’s en don’ts bij veranderingsmanagement.
  • De laatste module gaat over feedback en evaluatie. Hoe geef je feedback? Hoe ontvang je feedback? Hoe en wanneer geef je informele en formele feedback? Hoe breng je slecht nieuws?

Uit dit traject kom je verrijkt, sterk gewapend en met veel goesting in leiderschap.


Leiderschap

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x