MBTI

Carl Jung aan de oorsprong van MBTI

De theorie van Jung ligt aan de grondslag van zowel de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) als Insights Discovery. Carl Gustav Jung (1875-1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog.

MBTI JungMBTI is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers. Katharine Briggs heeft 20 jaar besteed aan de studie, verdere ontwikkeling en toepassing van de theorie van Jung. Haar dochter ontwikkelde in 1943 de eerste MBTI vragenlijst.

MBTI als instrument

MBTI is een van de meest ingezette persoonlijkheidsmodellen. Wereldwijd gebruiken meer dan 2 miljoen mensen in meer dan 70 verschillende landen elk jaar het instrument. Het is bedoeld als ontwikkelinstrument  en wordt vooral ingezet in de professionele context.

Een MBTI vragenlijst is geen test, want er zijn geen goede en slechte antwoorden. Het is een instrument om je MBTI type te helpen bepalen, dat aangeeft wat je voorkeursgedrag is. De combinatie van de vragenlijst en een feedbacksessie door een gekwalificeerde MBTI-professional, bezorgt je inzicht in je MBTI-type.

MBTI meet geen vaardigheden, en doet geen voorspellingen over gedrag. Het instrument mag dan ook niet gebruikt worden voor werving en selectie.

In indviduele coaching en teamcoaching is het een uitstekend instrument dat inzicht geeft in de verschillen in voorkeursgedrag tussen mensen.


MBTI: een introductie

MBTI dimensies

The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) geeft uw persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

  • Waar haalt u uw energie vandaan en waar richt u uw energie  op - Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe neemt u informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
  • Hoe neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe gaat u om met de wereld om u heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

MBTI-types

Op die manier zijn er 16 MBTI-persoonlijkheidstypes:

MBTI persoonlijkheidstypes

White Circus coaching en MBTI

Johan Merlevede, mede-stichter van White Circus Leuven, over MBTI, zelf een ENTJ:

“Ik leerde MBTI kennen bij Proximus tijdens een teamcoaching, een zogenaamde “teambuilding”. Ik was meteen gefascineerd door dit fantastische instrument. In verschillende rollen heb ik zelf nog een beroep gedaan op externe coaches om teamcoachings met MBTI te begeleiden. Ik kreeg zelf de kans om een beroep te doen op een executive coach, en ook toen werd MBTI ingezet. Ik droomde ervan om zelf gecertificeerd te zijn als MBTI practitioner. In 2016 heb ik deze droom waar kunnen maken. Ik koos ervoor om dit in New York te doen, bij de MBTI Foundation, wat mijn certificatietraject nog een extra dimensie gaf. Het is telkens een plezier het MBTI-instrument te kunnen inzetten en te zien hoe het model mensen helpt om zichzelf en anderen te begrijpen. Hier in mijn boekenkast in Leuven staat “I’m not crazy. I’m just not you”. Dat vat voor mij goed samen waar MBTI om draait.

By the way... Chris Horemans is een ENFP."

We zijn trots een preferred partner te zijn van The Myers-Briggs Company. We werken vanuit Leuven en Antwerpen in heel Vlaanderen.

Bij White Circus werken we net zo graag met  Insights Discovery, dat zich op dezelfde theorie van Jung baseert. Ook “big five” hebben we helemaal onder de knie. Persoonlijkheidsmodellen, net zoals alle andere modellen,  zijn tenslotte maar een middel. 

Leuke sites over MBTI (neem ze niet allemaal even ernstig)

Welke beroemdheid deelt jouw persoonlijkheid?

Famous people by personality type

MBTI-type en personages uit series of boeken

Personality database

16 personalities at a job interviewMBTI

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x