Insights Discovery

Carl Jung aan de oorsprong van het Insights Discovery Kleurenmodel

De theorie van Jung ligt aan de grondslag van zowel de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) als Insights Discovery. Carl Gustav Jung (1875-1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog.

Insights Jung

Jung schreef in zijn boek "Psychologische Typen" over voorkeuren van mensen en dit op drie vlakken:

  • de manier waarop we ons oriënteren op de buitenwereld (introversie t.o.v. extraversie)
  • de manier waarop we beslissingen nemen (denken en voelen)
  • de manier waarop we informatie in ons opnemen en verwerken (gewaarworden en intuïtie)

Andi Lothian ontwikkelde het Insights model op basis van de theorie van Jung. Een leuk weetje is dat Lothian ooit agent van onder meer The Beatles en David Bowie was. Hij vond ook de term "Beatlemania" uit.

Insights Discovery als instrument

Insights is een van de meest ingezette persoonlijkheidsmodellen. Een korte uitleg volstaat om de basis ervan, het vierkleurenmodel, te begrijpen. Dat is ongetwijfeld een van de redenen van het succes. Toch is het model ingewikkelder en diepgaander dan zijn ogenschijnlijke eenvoud laat vermoeden. Er zijn 4 kleuren, die kunnen verfijnd worden tot 8 primaire insightstypes. Uiteindelijk zijn er 72 verschillende Insights types, zogenaamde "wielposities" omdat ze weergegeven worden op een wiel.

Bij het model hoort een vragenlijst die bestaat uit 25 vragen. Bij elke vraag geeft de deelnemer een score aan 4 woordparen. Uit de antwoorden kan men opmaken welk van 72 Insights types  iemand is.

Bij individuele coaching en teamcoaching is het een uitstekend instrument dat inzicht geeft in de verschillen in voorkeursgedrag tussen mensen. In leiderschapstrajecten is Insights zeer geschikt om het zelfinzicht te verbeteren en communicatie te leren aanpassen aan de gesprekspartners.

Insights Discovery kleurenmodel: een introductie

Perceptie

Elke mens bekijkt de wereld en anderen door haar of zijn eigen bril. Hoewel we de illusie hebben dat we objectief waarnemen, is onze perceptie in werkelijkheid gekleurd door onze overtuigingen, onze voorkennis, onze eerdere ervaringen,...

We filteren wat we waarnemen. Wat voor de ene persoon "zin voor detail" lijkt is voor de andere "micromanagement". Wie voor de ene persoon "een enthousiaste persoon" is, is voor een andere persoon "te sterk aanwezig". We kijken naar de wereld en naar anderen met een "gekleurde bril". Als we ons meer bewust zijn van de voorkeuren van anderen, kunnen we hen beter begrijpen en waarderen en wordt communicatie een stuk eenvoudiger.


Kleurenmodel

Insights maakt gebruik van 4 kleuren die de energiestroom binnen onze persoonlijkheid vertegenwoordigen.

In de cirkel van het kleurenmodel vinden we de extraverte voorkeur in de rechterhelft, de introverte voorkeur staat in de linkerhelft.

Voorkeur voor denken vinden we in de bovenste helft, voorkeur voor voelen vinden we in de onderste helft.

Insights Discovery

De 4 kwadranten hebben elk hun eigen kleur: vurig rood, stralend geel, zacht groen, helder blauw.

Elke mens kan de 4 energiestromen inzetten, maar sommige "kleuren" zetten we makkelijker en frequenter in.

Elke kleur heeft zijn goede en slechte kanten, veel hangt ook af van de perceptie van de andere. Wie een rode vooorkeur heeft, zal iemand met een groene voorkeur misschien als passief en traag bekijken. Omgekeerd kan iemand met een groene voorkeur, iemand met een rode voorkeur als dominant en drammerig beschouwen.

72 Insights types

Zoals aangegeven is het model veel diepgaander dan het op het eerste zicht laat vermoeden. Uiteindelijk zijn er 72 types, afhankelijk van de gemeten sterkte van elke voorkeursstroom.


White Circus business coaching en Insights

Chris Horemans, mede-oprichter van White Circus, over Insights, zelf een "bemiddelende inspirator" (voorkeuren: groen en geel):

"Ik ben geaccrediteerd Insights practitioner en zet het instrument frequent in bij coaching. Vooral bij teamcoaching is het een heel fijn model om mee te werken. Het geeft inzicht in jezelf en anderen, en zorgt voor een gemeenschappelijke taal die ingezet kan worden om elkaar feedback te geven, onderhuidse conflicten bespreekbaar te maken en te begrijpen waar en waarom het in een werkrelatie soms misloopt. Insights is ook een uitstekend instrument om beter te leren communiceren door je communicatie af te stemmen op je gesprekspartner."

Johan Merlevede, Insights Discovery licensed practitioner, zelf een  "inspirerende motivator" (voorkeuren: rood en geel) over een typisch teamtraject met Insights:

"We doen nooit twee keer exact hetzelfde. Om optimaal effect te krijgen van een teambuildingtraject doen we eerst een intakegesprek met de opdrachtgever, en idealiter ook de deelnemers. Op die manier kunnen we de teambuilding optimaal aanpassen aan de verwachtingen van de deelnemers en hebben we vooraf al een goed beeld van wat er in het team allemaal speelt. Dan vullen alle deelnemers een vragenlijst in en krijgen daar individuele feedback over. Zo kunnen we de tijd die we met het hele team doorbrengen, b.v. 1 dag, ten volle besteden aan de teamdynamieken en allerlei oefeningen en uitwisselingen daarrond. Deelnemers leren zichzelf beter kennen, krijgen inzicht in hoe anderen hen percipiëren en krijgen allerlei handvaten aangereikt om als team beter te functioneren."

Bij White Circus werken we net zo graag met MBTI , dat zich op dezelfde theorie van Jung baseert. Ook "big five” hebben we helemaal onder de knie. Persoonlijkheidsmodellen, net zoals alle andere modellen,  zijn tenslotte maar een middel. 
Insights Discovery

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x