Teamcoaching

Waarom teamcoaching?

Teamwerk, in al zijn vormen (vaste teams, tijdelijke teams, virtuele teams,..) is belangrijk en wordt steeds belangrijker voor het succes van organisaties. Performante teams waar er vertrouwen is in elkaar zijn de bouwstenen voor een wendbare, performante organisatie. 

Jammer genoeg functioneren veel teams suboptimaal. 92% beschouwt teamwerk als cruciaal, slechts 23% ervaart hun eigen team als efficiënt.

Een goed team is veel meer dan de optelling van bekwame individuen. Meer nog, de meest bekwame individuen blijken dikwijls veel minder goed te functioneren als ze in een ander team terecht komen.

Goed functionerende teams nemen regelmatig de tijd om stil te staan bij het eigen en het team functioneren, de sterktes, kwetsbaarheden en aandachtspunten. Teamcoaching versterkt ook het (zelf-) leiderschap van zowel teamleiders als teamleden.

Als teamcoaches hebben we expertise, tools en manieren ontwikkeld om organisaties daarbij te helpen.


Teamcoaching voor executive teams

Een sterk executive team inspireert, motiveert en mobiliseert, en zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Het heeft een grote invloed op de resultaten van de onderneming, en op de cultuur. 

Toch zien we vaak managementteams die er niet in slagen om eendrachtig naar buiten te treden. Managementteams met topmanagers zijn niet vanzelfsprekend topteams.

Bij het coachen van topteams in deze VUCA-wereld staan we stil bij de eigenheid, (vaak tegenstrijdigheid), en uitdagingen waarmee deze teams te maken hebben. We peilen naar de mate van begrip voor elkaars verschillen, prioriteiten en stijlen, en of er voldoende wederzijds vertrouwen, betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en aandacht voor het gezamenlijk resultaat aanwezig zijn.

teamcoaching

Onze aanpak

Een teamcoaching traject start steeds met een intakegesprek om de ontwikkelingsbehoeften van het team helder te krijgen. We kunnen dit verfijnen met onze “teambarometer”. Op basis van een korte bevraging geeft die een goed beeld van de sterktes en ontwikkelpunten van het team.

Vanuit deze specifieke behoefte werken we een programma uit op maat.

We gebruiken modellen zoals Insights Discovery en MBTI. We werken vanuit Leuven en Antwerpen in heel Vlaanderen.

Omdat elk team deel uitmaakt van een breder systeem, bieden we ook organisatiecoaching aan.
Teamcoaching

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x