Persoonlijkheidsmodellen: Insights, MBTI, Big Five

We hebben ervaring met de meest courant gebruikte persoonlijkheids-modellen voor (individuele en) teamcoaching.

Insights, MBTI, Big Five

Insights Discovery is een toegankelijk kleurenmodel dat mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. De kleurentaal is gebaseerd op de psychologische voorkeuren van Carl Gustav Jung. Insights koppelt deze aan 4 kleuren. Ze geven je inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien.

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) is een gelijkaardig instrument dat het voorkeursgedrag van mensen benoemt aan de hand van 4 dimensies. Het wordt wereldwijd ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. In plaats van kleuren, worden er letters gebruikt om je profiel weer te geven (bij voorbeeld ENTJ, ISFP...).

Big Five verwijst naar de 5 karaktertrekken die het onderscheidt. Het is gebaseerd op de termen die we spontaan gebruiken om personen te beschrijven. Het geeft aan op een schaal hoe hoog iemand scoort op b.v. zorgvuldigheid en openheid.

Meer items
Persoonlijkheidsmodellen: Insights, MBTI, Big Five

Persoonlijkheidsmodellen: Insights, MBTI, Big Five

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x