Organisatiecoaching

Een team staat nooit alleen. Het maakt deel uit van een systeem.

Organisatiecoaching resulteert in duurzame verbetering van productiviteit, efficiëntie en tevredenheid, omdat het zich niet beperkt tot het optimaliseren van de (samen)werking van een of meerdere teams, maar ook onderzoekt hoe alle delen op elkaar afgestemd zijn en opgelijnd zin met het gezamenlijke doel.

organisatiecoaching

Bij welke vragen is organisatiecoaching wenselijk?

  • Management teams die hun organisatie verder willen ontwikkelen of verbeteren.
  • Bij sterke groei of bij veranderingen. 
  • Bij thema's die te maken hebben met de manier waarop de organisatie als geheel functioneert.

Scale-up coaching

Organisaties die de start-up fase voorbij zijn, gaan door een periode van drastische verandering.De rol van de founders verandert aanzienlijk. Er is  nood aan een duidelijke richting en cultuur die mensen drijft en bindt, en aan leiderschap dat richting geeft, inspireert en motiveert. 

Bij scale up coaching ondersteunen we ondernemers om hun business duurzaam te laten groeien.

scale-up coaching organisatiecoaching

Onze aanpak bij organisatiecoaching

Samen met het management, en mogelijks de medewerkers die een sleutelrol spelen, maken we een stand van zaken op rond een aantal pijlers die belangrijk zijn voor de doorgroei. Waar nodig zetten we modellen in.

We bekijken onder meer:        

  • Is er een duidelijke en eenduidige missie? Hoe wordt deze vertaald in de organisatie? 
  • Zijn rollen en verantwoordelijkheden duidelijk?
  • Heeft de organisatie de juiste mensen met de juiste competenties, kennis en ervaring?
  • Een organisatie bestaat uit onderling afhankelijke groepen van mensen die samen het systeem vormen. Hoe goed zijn alle delen op elkaar afgestemd en op het gezamenlijke doel?
  • Is er een gedeelde visie over leiderschap? In welke mate wordt zelfleiderschap gestimuleerd?
  • Is er een duidelijke cultuur die mensen verbindt? Is er voldoende wederzijds vertrouwen, betrokkenheid, en gedeelde verantwoordelijkheid? Is er een feedback cultuur waarbij mensen elkaar motiveren, stimuleren maar ook scherp houden?

Aan de hand van de bevindingen formuleren we bij organisatiecoaching een actieplan dat kan bestaan uit onder meer business  coaching en een aantal strategische workshops en/of teamcoaching.


Organisatiecoaching

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x